Chat Facebook Chat Zalo

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chốt mức phí bảo trì đường bộ . Theo bản dự thảo đã được chuyển sang Bộ Tài chính, mức thu phí bảo trì đường bộ cơ bản được chia thành 8 nhóm ô tô và 4 nhóm xe máy.

Phí bảo trì đường bộ xe ô tô

Đối với ô tô, mức phí đường bộ xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải Bộ GTVT ra mức thu áp dụng từ 180.000 đồng đến 1.040.000 đồng/tháng/xe, tương ứng với các nhóm sau:

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)

Nhóm xe

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu
(ngàn đồng)
1 tháng 1 năm
1 Xe chở người dưới 10 chỗ, xe tải (kể cả xe 4 bánh có gắn động cơ 1 xilanh), rơ moóc và ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4 tấn 180 2.090
2 Xe chở người từ 10 đến 24 chỗ; xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4 tấn đến dưới 8,5 tấn; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8,5 tấn 270 3.140
3 Xe chở người từ 25-40 chỗ; xe tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8,5 tấn đến dưới 13 tấn; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân từ 8,5 tấn trở lên 396 4.600
4 Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13 tấn đến dưới 19 tấn 590 6.860
5 Xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19 tấn đến dưới 27 tấn 720 8.380
6 Xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27 tấn trở lên 1.440 16.760
7 Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27 tấn 720 8.380
8 Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27 tấn trở lên 1.044 12.100


Ghi chú:

– Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

– Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

– Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước. Thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x Số tháng phải nộp của chu kỳ trước.

– Khối lượng toàn bộ là: Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.

>>> Xem thêm: đăng kiểm xe ô tô

Thông tin về phí đường bộ ô tô

Hình thức thu sẽ thu trực tiếp chủ phương tiện ô tô khi tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tương ứng với chu kỳ cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

Cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với ô tô là các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Thực hiện trên nguyên tắc chỉ cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và vệ sinh cho chủ phương tiện đã nộp đủ loại phí này. Cơ quan thu phí ô tô được để lại 1% số thu để chi cho công tác thu.

Chủ phương tiện khi nộp phí có thể thực hiện theo từng tháng hoặc 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng. Theo đó, chủ phương tiện nếu nộp phí chu kỳ trên 6 tháng sẽ được chiết giảm % tiền phí của các tháng tiếp theo (phụ thuộc vào số tháng nộp phí – PV).

Dự thảo này cũng quy định phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô quốc phòng, công an, giao cho Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức rồi nộp về quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Với ô tô nước ngoài tạm nhập lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam sẽ thu phí trực tiếp theo đầu phương tiện khi làm thủ tục nhập cảnh để lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam theo chủng loại phương tiện. Trạm quản lý cửa khẩu thuộc sở GTVT sẽ thực hiện nhiệm vụ thu phí này.

Riêng đối với ô tô đã đăng kiểm trước ngày chính thức thu phí 1/6/2012, phương tiện đã được cấp chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đang còn hiệu lực nhưng chịu tác động nộp phí, trao đổi với PV Dân trí, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết những trường hợp này sẽ thực hiện truy thu phí trong lần kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kỳ hạn tiếp theo.

Về mức thu sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, Bộ GTVT chia loại phương tiện cơ giới này thành 4 loại tương ứng với 4 mức thu khác nhau thay vì để 3 mức trước đó. Cách thức và mức thu cụ thể sẽ do UBND tỉnh quy định, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội địa phương. 

TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu
(ngàn đồng/năm)
1 Dung tích xy lanh dưới 70 cm3 80-100
2 Dung tích xy lanh 70 cm3 đến 100 cm3 100- 120
3 Dung tích xy lanh trên 100 cm3 đến 175 cm3 120-150
4 Dung tích xy lanh trên 175 cm3 150-180

Như vậy, với dự thảo mới lần này, đối tượng là ô tô nâng lên 8 nhóm thay cho 7 nhóm trước đây và cũng tăng thêm 1 nhóm đối tượng nộp phí là xe máy, tương ứng với số tiền nộp phí được chia nhỏ hơn.
Theo tính toán của Bộ GTVT, dự kiến trong năm đầu Quỹ Bảo trì đi vào hoạt động, số tiền thu được từ ô tô đạt hơn 6.800 tỷ đồng/năm và 2.400 tỷ đồng từ 50% số mô tô, xe máy đã đăng ký. Ngoài ra, để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho bảo trì đường bộ, hàng năm ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho quỹ hơn 3.200 tỷ đồng.

Nghị định Quỹ Bảo trì đường bộ được Thủ tướng ký ban hành nêu rõ, phí sử dụng đường bộ đối với mô tô thu ở địa phương nào sẽ được giữ tại quỹ địa phương đó, còn phí thu từ ô tô sẽ phân chia cho quỹ trung ương và địa phương theo tỷ lệ 65% Trung ương, 35% địa phương.

Trên thực tế, Thông tư thu phí đường bộ này Bộ GTVT đóng vai trò là cơ quan đề xuất, còn ký duyệt là do Bộ Tài Chính. Theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính – Bộ GTVT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ (Thông tư chi), hiện các cơ quan liên quan đã thống nhất được các nội dung chi. Theo đó, có tới 22 đầu công việc sẽ được sử dụng nguồn thu của Quỹ với ba loại cơ bản: chi bảo trì công trình đường bộ, chi quản lý công trình đường bộ và chi bộ máy quản lý.

Dự kiến, Hội đồng quản lý quỹ bảo trì Trung ương do Bộ trưởng Bộ GTVT làm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch khác sẽ do lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đảm trách. Đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô sẽ tham gia Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương với tư cách ủy viên.

Được biết, cùng với việc hoàn tất các dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định số 18, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang xây dựng Đề án về đổi mới công tác bảo trì đường bộ trong phạm vi cả nước, theo hướng sẽ tổ chức việc đặt hàng, đấu thầu công khai về công tác này đối với các doanh nghiệp, kể cả tư nhân và cổ phần.

Bộ GTVT khẳng định sẽ thực hiện cơ chế thị trường trong việc quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ với sự giám sát, quản lý của xã hội, người dân một cách minh bạch theo đúng thông lệ quốc tế.

Từ khóa liên quan:

  • phí đường bộ ô tô
  • phí đường bộ xe ô tô
  • phí đường bộ xe 4 chỗ
  • phí đường bộ xe 7 chỗ
  • phí đường bộ xe ô tô 4 chỗ
  • phí đường bộ
  • phí bảo trì đường bộ xe 4 chỗ
  • phí bảo trì đường bộ xe 7 chỗ
  • phí sử dụng đường bộ
  • phí đường bộ xe tải
Phí Đường Bộ Ô Tô Dành Cho Các Loại Xe Cơ Giới
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận