Chat Facebook Chat Zalo

Theo quy định mới được ban hành năm 2020 của luật giao thông đường bộ Việt Nam, các hành vi vi phạm về việc chở quá tải trọng cho phép sẽ bị xử phạt hành chính cao hơn rất nhiều so với trước đây. Mức xử phạt xe ô tô quá tải sẽ dựa vào mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc. Để biết chính xác hơn về các mức phạt xe ô tô quá tải 2020, các bạn có thể tham một cách chi tiết hơn thông qua bài viết được Hoclaixecaptoc.com chia sẽ ngay sau đây.

Quy định về mức phạt xe ô tô quá tải 

mức phạt xe ô tô quá tải

Dựa theo Điều 33 và Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, có quy định rõ về những hình thức xử phạt cả 2 đối tượng: 1-người điều khiển2-chủ phương tiện vi phạm:

1- Hình thức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện ô tô tải chở quá tải trọng cho phép:

  • Người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt hành chính từ 2.000.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ (khoản 2) nếu mắc một trong những lỗi sau: Chở hàng hóa vượt trọng tải cho phép từ 10% – 20% được ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cũng như bảo vệ môi trường của xe ( Bao gồm cả container hay rơ móoc), còn với xe xi téc nếu vận chuyển hàng hóa thuộc dạng chất lỏng là 20-30%.
  •  Với những hành vi điều khiển ô tô tải vượt ngưỡng tại trọng cho phép từ 20% – 50% sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ (Điều d khoản 3), đồng thời người điều khiển phương tiện còn bị tước giấy phép lái xe trong vòng 1-3 tháng.
  • Trường hợp người điều khiển ô tô tải chở quá 50% – 100% tải trọng cho phép thì bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 – 7.000.000 VNĐ( Điều a khoản 4) và tước giấy phép lái xe lên đến 3 tháng.
  • Còn với việc chở quá 100% – 150% tải trọng cho phép, người điều khiển sẽ phải đóng mức phạt từ 7.000.000 – 8.000.000 VNĐ (khoản 5), không những thế mà còn bị tước giấy phép lái từ 2-4 tháng.
  • Còn với việc chở quá 150% – 200% tải trọng cho phép, người điều khiển sẽ phải đóng mức phạt từ 14.000.000 – 16.000.000 VNĐ (Điều a khoản 6), không những thế mà còn bị tước giấy phép lái từ 3-5 tháng.

2- Hình thức xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm cũng sẽ có những hình thức chế tài riêng biệt:

Tỉ lệ tải trọng vượt ngưỡng cho phép Thời hạn tước giấy phép lái xe ( Bằng lái) Mức xử phạt đối với cá nhân Mức xử phạt đối với tổ chức
  • 10-20% ( Ô tô tải, Container, rơ mooc,..) 
  • 20-30% ( Đối với xe xi téc vận chuyển chất lỏng)
Không Nếu chủ sở hữu là cá nhân thì mức phạt hành chính sẽ dao động từ 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ

(Điều k khoản 7)

Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức hay tập thể thì mức phạt nằm trong mức 4.000.000 – 8.000.000 VNĐ

(Điều k khoản 7)

20-50% 1-3 tháng 6.000.000 – 8.000.000 VNĐ

(Điều e khoản 9)

12.000.000 – 16.000.000 VNĐ

(Điều e khoản 9)

50-100% 1-3 tháng 14.000.000 – 16.000.000 VNĐ

(Điều c khoản 10)

28.000.000 – 32.000.000 VNĐ

(Điều c khoản 10)

100 – 150% 2-4 tháng 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ

(Điều b khoản 12)

36.000.000 – 40.000.000 VNĐ

(Điều b khoản 12)

Trên 150% 3-5 tháng 28.000.000 – 32.000.000 VNĐ

(khoản 13)

56.000.000 – 64.000.000 VNĐ

(khoản 13)

 

Các từ khóa liên quan:

  • mức phạt xe ô tô quá tải 2020
Mức Phạt Xe Ô Tô Quá Tải Được Áp Dụng Năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *