Khi tham gia thông, người điều khiển phương tiện xe hai bánh phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản như cho xe đi theo bên phải của đường ( Theo hướng di chuyển). Như vậy, nếu người điều khiển xe 2 bánh di chuyển ngược lại với hướng di chuyển cho phép sẽ được xem là đi ngược chiều, hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho những phương tiện tham gia giao thông khác mà còn bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định. Vậy mức phạt xe máy chạy ngược chiều 2020 là bao nhiêu?

Mức phạt xe máy đi ngược chiều 2020

mức phạt xe máy chạy ngược chiều

Nếu căn cứ theo Điều 6 của Nghị định số 46 ban hành năm 2016, người điều khiển phương tiện xe 2 bánh nói chung sẽ bị phạt tiền từ 300.000 – 400.000 VNĐ khi mắc phải một trong những lỗi sau: Cho xe lưu thông ở những đoạn đường cấm, khu vực cấm, điều khiển xe đi ngược với chiều lưu thông theo quy định, đi ngược chiều ở những nơi có biển báo cấm đi ngược chiều ( Trừ trường hợp xe ưu tiên theo quy định của pháp luật). 

Bên cạnh việc phạt tiền, người điều khiển phương tiện nếu có hành vi đi ngược chiều còn sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng. Quy định này có nêu rất rõ tại Điểm b, c, i, m Khoản 4; Điểm b, đ của Khoản 5; Khoản 6; Điểm a của Khoản 7 và Điểm a của Khoản 8.

Đối với người điều khiển máy kéo hay xe máy chuyên dụng khi đi ngược chiều sẽ bị phạt hành chính từ 200.000 – 400.000 VNĐ ( Theo Điểm b Khoản 3 Điều số 7), trường hợp người điều khiển phương tiện vô tình gây tai nạn trong lúc đi ngược chiều sẽ bị tước giấy phép lái xe cùng chứng chỉ bồi dưỡng giao thông ( Có quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều số 7).

Các từ khóa liên quan:

  • mức phạt xe máy chạy ngược chiều 2020
Mức Phạt Xe Máy Chạy Ngược Chiều Năm 2020 Là Bao Nhiêu?
Thi Thử Bằng Lái XeTải Đề >>
+ +