Chat Facebook Chat Zalo

Trường dạy lái xe ô  tô Thành Đạt xin đưa ra một vài kiến thức về cách định giá và đánh giá khấu hao xe ô tô cũ để cho những khách hàng nào muốn tiết kiệm tài chính có thể cân nhắc muốn mua lại một chiếc xe cũ có thể tự mình định giá chính xác mà không sợ bị hố về giá .

Khấu hao là gì?

Khấu hao là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng.

Khấu hao tài sản cố định có liên quan đến việc hao mòn tài sản. Đó là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.

Mong rằng với những thông tin này của chúng tôi, những khách hàng nào đang muốn bán xe cũng có thể biết xe mình trên thị trường ô tô cũ có thể bán ở mức giá nào. Có 10 nhóm hãng xe có định giá khác nhau như sau:

 • Định giá nhóm 1 gồm có: ………… *TOYOTA*
 • Định giá nhóm 2 gồm có:…………..*HONDA*
 • Định giá nhóm 3 gồm có:…………. *FOR* – *MITSUBISHI* – *MAZDA*
 • Định giá nhóm 4 gồm có:…………..*NISSAN* – *KIA*
 • Định giá nhóm 5 gồm có:…………. *HUYNDAI*
 • Định giá nhóm 6 gồm có:…………. *DEWOO* – *CHOVELET*
 • Định giá nhóm 7 gồm có:…………. *FIAT* – *SUZUKI* – *ISUZU*
 • Định giá nhóm 8 gồm có:…………..*LEXUS* – *AUDI*
 • Định giá nhóm 9 gồm có:…………..*BMW* – *MẸC*
 • Định giá nhóm 10 gồm có:…………*PORSCHE* – *VOLLKWAGEN*​

Cách tính khấu hao xe ô tô theo năm

Trường hợp 1: Xe mua mới sử dụng dưới 1 năm

+ XE Ô TÔ thuộc nhóm 1 đến nhóm 7 MUA MỚI sử dụng từ 01 tháng đến 06 tháng sẽ được tính khấu trừ giá trị đã sử dụng từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Tùy theo từng chiếc xe cụ thể để áp dụng (KHÔNG áp dụng cho xe bị tai nạn, thủy kích, Taxi,…).​

+ XE Ô TÔ thuộc nhóm 1 đến nhóm 7 MUA MỚI sử dụng từ 6 đến 12 tháng sẽ được tính khấu trừ giá trị đã sử dụng từ 50 triệu đến 80 triệu đồng. Tùy theo từng chiếc xe cụ thể để áp dụng (KHÔNG áp dụng cho xe bị tai nạn, thủy kích,taxi,…).​

khấu hao xe ô tô

+ XE Ô TÔ thuộc nhóm 8 đến nhóm 10 MUA MỚI sử dụng từ 01 tháng đến 06 tháng sẽ được tính khấu trừ giá trị đã sử dụng từ 80 triệu đến 150 triệu đồng. Tùy theo từng chiếc xe cụ thể để áp dụng (KHÔNG áp dụng cho xe bị tai nạn, thủy kích, Taxi,…).​

+ XE Ô TÔ thuộc nhóm 8 đến nhóm 10 MUA MỚI sử dụng từ 06 tháng đến 12 tháng sẽ được tính khấu trừ giá trị đã sử dụng từ 150 triệu đến 250 triệu đồng. Tùy theo từng chiếc xe cụ thể để áp dụng (KHÔNG áp dụng cho xe bị tai nạn, thủy kích, Taxi,…).​

Trường hợp 2: Xe mua mới sử dụng trên 1 năm

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 1: *TOYOTA*

+ Định giá cấp độ 1:……………3,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:……………4,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………8,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:…………….12% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 2: *HONDA*

+ Định giá cấp độ 1:……………4,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:……………5,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………9,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:………….12,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:……………..0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 3: *FOR* – *MITSUBISHI* – *MAZDA*

+ Định giá cấp độ 1:………………5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:……………….7% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………..10% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:……………..14% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 4: *NISSAN* – *KIA*

+ Định giá cấp độ 1:………………6% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:……………….7,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………….12% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:……………….15% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 5: *HUYNDAI*

+ Định giá cấp độ 1:………………7% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:……………….8% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………….13% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:……………….15,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 6: *DEWOO* – *CHOVROLET*

+ Định giá cấp độ 1:………………7,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:……………….8,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………….13,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:……………….16% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 7: *FIAT* – *SUZUKI* – *ISUZU*

+ Định giá cấp độ 1:………………..8% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:…………………9% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………….12% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:……………….17% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 8: *LEXUS* – *AUDI*

+ Định giá cấp độ 1:………………..8,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:………………..9% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………….10,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:……………….14% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:…………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 9: *BMW* – *MẸC*

+ Định giá cấp độ 1:………………..8,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:………………..9,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:……………….12,5% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:……………….15% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:…………………0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

– Cách tính khấu hao xe ô tô cũ nhóm 10: *PORSCHE*; *VOLLKWAGEN* và xe siêu sang khác

+ Định giá cấp độ 1:………………..10% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 2:………………..12% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 3:………………..14% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 4:………………..18% / Năm sử dụng

+ Định giá cấp độ 5:………………….0% / (Bán sắt vụn+ tiền phụ tùng Ô Tô)

Phương pháp tính số tháng và số năm khấu hao xe ô tô

VÍ DỤ : Xe mua mới vào tháng 11 năm 2010 đến ngày 1/1/2018 muốn bán/mua ?

– Nếu tính khấu hao 8 năm là sai

– Tính toán đúng là : 7 năm 2 tháng. ​

+ Từ tháng 11 năm 2010 đến 31/12/2018 là : 02 tháng​

+ 01/2011 đến 01/2012 là:…..01 Năm ​

+ 01/2012 đến 01/2013 là:…..01 Năm ​

+ 01/2013 đến 01/2014 là:…..01 Năm ​

+ 01/2014 đến 01/2015 là:…..01 Năm ​

+ 01/2015 đến 01/2016 là:…..01 Năm ​

+ 01/2016 đến 01/2017 là:…..01 Năm ​

+ 01/2017 đến 01/2018 là:…..01 Năm ​

Tổng thời gian sử dụng là: 7 năm 2 tháng. Nếu tính tỉ lệ % khấu hao 36% là sai. Tính toán đúng là 32,5%​

Cách tính tỉ lệ % khấu hao đã sử dụng

Tỷ lệ % khấu hao theo tháng = Tỷ lệ % khấu hao của 1 năm : 12 tháng.

Tỷ lệ % khấu hao theo năm = Tỷ lệ % khấu hao 1 năm X Số năm khấu hao sử dụng ​

VÍ DỤ : Xe mua mới HONDA CIVIC MT 2010 vào tháng 11 NĂM 2010 đến ngày 1/1/2018 muốn bán/mua ?

+ Tỷ lệ KH %/NĂM định giá cấp độ 1 Hon Da là : 4,5%/Năm​

+ Tỷ lệ KH %/THÁNG ĐG cấp độ 1 Hon Da là : 0,375%/Tháng​

( Tỷ lệ % KH tháng = 4,5% : 12 tháng = 0,375%)​

 • Tính tỉ lệ % khấu hao SD của 7 năm 2 tháng như sau:

+ TL KH %/Tháng = 2Tháng X 0.375 = 0,75% (Tròn số 1%)​

+ TL KH %/Năm = 7Năm X 4,5% = 31,5% ​

Tổng cộng tỉ lệ % KHSD là : 31,5% + 1% = 32,5%​

Quy định cấp độ định giá

Nếu xe được giữ gìn và bảo dưỡng nghiêm túc, nội thất, ngoại thất, vỏ xe còn đẹp, giàn gầm, hệ thống giảm sóc, thước tay lái, lốc lạnh, hệ thống điện ECU, máy móc còn ngon và hoạt động ổn định, còn ở mức độ:

 • Trên 80% đến 90% hoặc cao hơn thì sẽ áp dụng Định giá cấp độ 1 (Việc chứng minh bảo dưỡng nghiêm túc thông qua sổ theo dõi bảo dưỡng và các chứng từ thanh toán với ga ra)​​

Nếu xe đi mà không giữ gìn và bảo dưỡng chưa nghiêm túc, cũng như nội thất, ngoại thất, vỏ xe còn đẹp, giàn gầm, hệ thống giảm sóc, thước tay lái, lốc lạnh, hệ thống điện ECU, máy móc còn ngon và hoạt động ổn định, còn ở mức độ:

 • Từ 60% đến 80% so với xe mới 100% ban đầu thì sẽ áp dụng Định giá cấp độ 2 (Việc chứng minh bảo dưỡng chưa nghiêm túc thông qua sổ theo dõi bảo dưỡng và các chứng từ thanh toán với ga ra hoặc không có gì về vụ bảo dưỡng để chứng minh thì xem xe thực tế và đánh giá khách quan tùy mỗi người, thợ giỏi hoặc test hãng sẽ biết được.

khấu hao xe ô tô

 • Trên 40% đến Dưới 60% so với xe mới 100% ban đầu thì sẽ áp dụng Định giá cấp độ 3.
 • Từ 30% đến dưới 40% so với xe mới 100% ban đầu thì sẽ áp dụng Định giá cấp độ 4.
 • Từ dưới 5% đến dưới 30% so với xe mới 100% ban đầu thì sẽ áp dụng Định giá cấp độ 5, tính thời gian khấu hao tối đa là: 0 Năm, tức là mua theo dạng cân sắt vụn ve chai và cộng thêm chút tiền gọi la fphuj tùng xe ô tô (không cần thợ và không cần test cũng biết rồi)

MẪU BẢNG ĐỊNH GIÁ

Xe ô tô đã qua sử dụng

THỨ NHẤT: Xác định giá trị đầu tư xe ô tô mới 100%

– Thương hiệu xe:………………………………………………….

– Nhãn hiệu xe:………………………………………………………

– Năm sản xuất:…………………………………………………….

– Hộp số (MT hoặc AT) :………………………………………….

– Giá mua (VND) bao gồm thuế VAT :………………………

– Lệ phí trước bạ (VND):………………………………………….

– Tổng giá trị mua mới (VND):…………………………………

Tổng giá trị mua mới = Giá mua bao gồm thuế VAT + Lệ phí trước bạ​

(Trong đó: Lệ phí trước bạ = Giá mua bao gồm thuế VAT X % theo quy định)​

( Mức % Lệ phí trước bạ được quy định từ 10% đến 20% tùy theo từng năm)​

Chi phí không được tính khi bán hoặc mua xe cũ

+ Giá trị thương hiệu (Hãng sản xuất tính vào xe mới rồi)……..0 VND​

+ Gắn thêm đồ chơi, nguyên tắc xe cũ không tính :………………0 VND​

+ Chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa không được tính :..0 VND​

+ Chi phí đăng kiểm và lệ phí cấp mới biển số xe:…………………0 VND ​

+ Chi phí cơ hội + Trượt giá đồng tiền theo thời gian:…………….0 VND​

Lý do không tính Chi phí cơ hội + Trượt giá đồng tiền theo thời gian LÀ VÌ : Mua xe là Phương tiện để giúp mình An toàn Tính Mạng + Nâng cao giá trị cuộc sống bản thân và gia đình + Nâng cao Uy Tín với đối tác kinh doanh + Bản thân chiếc xe cũng đã tạo ra Lợi nhuận cứng và Lợi nhuận mềm cho chủ sau mấy năm sử dụng rồi Bác ạ, Nếu mua MẢNH ĐẤT NỀN NHÀ để đó vài năm thì mới tính Chi phí cơ hội + Trượt giá đồng tiền).​

*** Chi phí cơ hội + Trượt giá đồng tiền theo thời gian = An toàn Tính Mạng + Nâng cao giá trị cuộc sống bản thân và gia đình + Nâng cao Uy Tín với đối tác kinh doanh + Bản thân chiếc xe cũng đã tạo ra Lợi nhuận = 0 khi Bán/Mua Xe Cũ.​

THỨ HAI: Xác định thời gian sử dụng

+ Xác định giá trị % sử dụng;

+ Xác định giá trị % còn lại;

+ Xác định việc định giá theo cấp độ.

– Xác định Thời gian sử dụng:

+ Tính từ tháng….năm 20….đến tháng…..năm 20…..

– Định giá % theo từng cấp độ

A/ Định giá % cấp độ 1 là:

+ Giá trị % mua mới là:………100%

+ Giá trị % sử dụng là:…………….%

+ Giá trị % còn lại là:……………….%

B/ Định giá % cấp độ 2 là:

+ Giá trị % mua mới là:……… 100%

+ Giá trị % sử dụng là:……………..%

+ Giá trị % còn lại là:………………..%

THỨ BA: Định giá xe cũ theo giá trị thực còn lại

A/ Định giá cấp độ 1 là:

+ Giá trị mua mới là:……………………………VND

+ Giá trị sử dụng là:…………………………….VND

+ Giá trị còn lại là:……………………………….VND

B/ Định giá cấp độ 2 là:

+ Giá trị mua mới là:……………………………VND

+ Giá trị sử dụng là:…………………………….VND

+ Giá trị còn lại là:……………………………….VND

C/ Định giá trung bình giữa hai cấp độ

– Giá trị trung bình = (Giá trị cấp độ 1 + Giá trị cấp độ 2 ) : 2

– Giá trị trung bình = (….VND + …..VND) : 2

THỨ TƯ: KẾT LUẬN

– Định giá theo cấp độ 1 có kết quả là:…………………..VND​

– Định giá theo cấp độ 2 có kết quả là:…………………..VND​

– Định giá theo cấp độ trung bình có kết quả là:…….VND​

+ Chào giá mua/bán cấp độ 1 là:………VND đến giá:……….VND​

+ Chào giá mua/bán dưới cấp độ 1 nhưng cấp độ 2 trên là:….VND đến giá….VND​.

————-

Từ khóa liên quan:

 • cách tính khấu hao xe ô tô                
 • khấu hao xe ô tô                    
 • cách tính khấu hao             
 • cách tính hao mòn xe ô tô   
 • cách tính khấu hao xe ô tô cũ                       
 • cách tính khấu hao xe ô tô mới                     
 • cách tính khấu hao xe ô tô tải            
 • phương pháp tính khấu hao xe ô tô      
Cách Đánh Giá Khấu Hao Xe Ô Tô Theo Thương Hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *