(13.849 đánh giá)
18 Bộ Đề Thi 600 Câu mới nhất của Sở GTVT áp dụng ngày 1 tháng 8 năm 2020 cho hạng B2. Hiện có rất nhiều website và apps đề thi bị sai đáp án, học viên tải về học theo và thi trượt, vì vậy các bạn chỉ nên sử dụng link thi trực tuyến Đề Thi Sở GTVT đã được Trường Dạy Lái Xe Tiến Thành kiểm duyệt kỹ để tránh học sai, đảm bảo học thi đậu 100% nhé.

18 Bộ Đề Thi B2 600 Câu 2020

Thi Thử Bằng Lái XeTải Đề >>
+ +